Lambda / O2 OFF

Lambda / O2 OFF

Lambda OFF – isključivanje lambda sonde

Lambda sonda – O2 senzor

Bezbedan i pravilan rad benzinskih motora u velikoj meri zavisi od Lambda sondi. Hiljadama očitavanja u sekundi prva lambda sonda motornom računaru šalje informacije o ostvarenoj smeši goriva, koji proračunom informacija dobijenih sa lambda sonde i upravljanjem leptirom na usisnoj grani određuje pravilan odnos goriva i vazduha. Pomoću lambda sonde motorni računar precizno određuje odnos goriva i vazduha kako ne bi došlo do previše bogate smeše (što prouzrokuje veću potrošnju i veće zagađenje vazduha) ili do siromašne smeše goriva i vazduha (što dovodi do povećanja temperature tokom sagorevanja goriva i predstavlja rizik po delove u motoru). Benzinski motori poseduju i drugu lambda sondu koja se nalazi na izduvnoj grani posle katalizatora i očitava podatke koje dalje prosleđuje u ECU kako bi se pravilno izmerila učinkovitost katalizatora.

Kada se isključuju lambda sonde?

Druga lambda sonda na benzinskim motorima se može bezbedno isključiti i ukloniti, a ova usluga se najčešće primenjuje na vozilima sa sportskom izduvnom granom bez katalizatora ili kada se usled lošeg kvaliteta goriva pojavljuje motorna greška i uključuje MIL lampica.
Lambda sonda na dizel motorima služi za kontrolu zagađenja i može se po potrebi isključiti bez rizika po motor.

Ukoliko imate problem sa Lambda sondom, možete se obratiti za savet našim tehničarima iz Beogradskog chip tuning centra Pro Tuning Garage.