MAF OFF

MAF OFF – isključivanje protokomera

Šta je MAF senzor?

MAF (Mass Air Flow )senzor – Protokomer je merni uređaj za temperaturu i količinu vazduha koji ulazi u motor. Protokomer je važan za precizno određivanje odnosa goriva i vazduha.
Isključivanje MAF senzora je korisno prilikom promene mehaničke konfiguracije motora, nakon ugradnje delova većeg kapaciteta, kada potrebne količine vazduha premašuju merne mogućnosti MAF senzora. Isključivanjem funkcije MAF senzora se uklanjanu ograničenja snage motora i sigurnosni graničnici na motoru.

Ukoliko imate problem sa protokomerom, možete se obratiti za savet našim tehničarima iz Beogradskog chip tuning centra Pro Tuning Garage.

Izračunaj uštedu!

X
Pozovi ProTuning
Navigacija