DPF Filter: Sve što treba da znate, na jednom mestu

DPF (Diesel Particle Filter) je filter čestica dizela i služi da spreči izbacivanje štetnih materija u urbanim sredinama. Vozila opremljena DPF/FAP-om su konstruisana da prate i zadovoljavaju savremene ekološke norme. U manje razvijenim zemljama ove norme često ne idu u korak sa usporenim podizanjem kvaliteta motornog ulja i goriva na tržištu. Zato su problemi sa DPF filterom sve češća tema.

Kako funkcioniše DPF filter

DPF funkcioniše tako što se štetne čestice sakupljaju u filteru tokom kratkih vožnji i vožnji sa čestim zaustavljanjem. Kada se filter dovoljno napuni i vozilo prepozna vožnju otvorenim putem van urbane sredine, sistem automatski vrši samostalno čišćenje DPF-a tj. vrši se pasivna regeneracija DPF-a.

DPF filter

Regeneracija DPF-a – Ceo postupak

U slučaju kada vožnja na otvorenom putu nije česta i kada se vozilo većinom koristi u gradskim uslovima, pokreće se automatska prinudna regeneracija DPF-a tj. aktivna regeneracija DPF-a. Prilikom regeneracije motor podiže broj obrtaja, menja zvuk i uključuje se lampica za DPF. Tokom ovog postupka nikako nije preporučljivo isključiti motor jer može doći do trajnog oštećenja DPF-a. Potrebno je izvesti vozilo na otvoren put i vožnjom između 1500 i 2500 obrtaja omogućiti sprovođenje postupka regeneracije.

Proces regeneracije DPF filtera

Postupak regeneracije se odvija tako što motor ubrizgava dodatnu količinu goriva u izduvnu granu kako bi došlo do usijanja DPF-a kako bi se zarobljene čestice razgradile visokom temperaturom i izbacile napolje. U slučaju isključivanja motora postupak se prekida, a usijane čestice u DPF-u se zapeku i stvore još težu situaciju za protok izduvnih gasova. Zaustavljanje vozila tokom regeneracije je opasno i usled prekida prirodnog hlađenja DPF-a strujanjem vazduha tokom vožnje pa može doći i do požara na vozilu. Tokom regeneracije vozilo nikako ne treba zaustavljati na travi kraj puta ni blizu ostalih zapaljivih površina. 

DPF filter gori

Zapušen DPF filter

Zapušen DPF sprečava protok izduvnih gasova i podiže pritisak u sistemu za obradu izduvnih gasova kao i koncetraciju čađi, što uzrokuje zaprljanje i kvarove na ostalim delovima motora. Vozila koja imaju grešku u motora i uključenu check engine crvenu ili žutu lampicu koja označava da postoji greška motora, često nisu u mogućnosti da pokrenu ni prinudnu regeneraciju ili im program motornog računara ostaje zaglavljen u regeneraciji.

Ovako izgleda zapušen DPF

Ovaj slučaj je opasan iz više razloga, a simptomi su često uključivanje ventilatora motora, povećana potrošnja, nepravilan rad motora, prevelike količine goriva na injektoru zaduženom za ubrizgavanje goriva u izduvnu granu tokom regeneracije, povećan nivo ulja i pritisak ulja u motoru (mešanje goriva sa uljem), visoke temperature i vidno užareni lonci na izduvnoj grani. Prilikom slučaja kada sistem trajno ostane u procesu regeneracije može doći do težih havarija i kvarova na motoru, a često i do požara na vozilu. Hitna intervencija je neophodna. 

Gradska vožnja sama po sebi nije krivac za ovakve probleme sa DPF-om, već nemogućnost izvršenja regeneracije usled nepravilnosti u radu perifernih uređaja motora ili kvara na motoru. 

Način da se ovakve situacije preduprede i izbegnu je redovno proveravanje i održavanje ispravnosti vozila, izbor kvalitetnog motornog ulja prema proizvođačkoj specifikaciji i kvalitetno gorivo. 

Tehnička rešenja funkcionisanja DPF-a i sistema za obradu izduvnih gasova se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Za detaljne uslove i način održavanja i upotrebe DPF-a na vašem vozilu konsultujte korisničko uputstvo, tehničku dokumentaciju ili Vašeg servisera. 

Saveti za pravilno korišćenje DPF-a

Saveti za pravilno korišćenje DPF-a su načelno vrlo jednostavni – održavajte vaš auto ispravnim. Redovna poseta servisu i kontrola mogu sprečiti kvarove i produžiti radni vek motora i DPF-a. U našem servisu Pro Tuning Garage u Beogradu dijagnostika je besplatna kako bi uvek mogli da ispratite stanje vašeg vozila.

Najčešći uzroci i nepravilnosti koje dovode do kvarova DPF-a

Najčešći uzroci i nepravilnosti koje dovode do kvarova DPF-a se ne mogu otkriti jednostavnim očitavanjem grešaka već je potrebno detaljno izvršiti dijagnostiku i uveriti se u pravilan rad senzora povezanih sa radom DPF-a i motora. Prilikom ispitivanja pravilnog rada DPF-a potrebno je izvršiti kontrolu i ispitati: senzor temperature na izduvnoj grani, senzor temperature na usisnoj grani, EGR ventil, senzor pritiska, diferencijalni senzor razlike pritisaka pre i posle DPF-a, pređeni put i prosečnu kilometražu od zadnje uspešno obavljene regeneracije, nivo pepela u DPF-u, količina čađi ili procenat zapušenosti DPF-a… 

Temperaturni senzori mere temperaturu u izduvnoj grani i čest je slučaj da vremenom oslabe i izgube preciznost. Ovako sistem ne prijavljuje motornu grešku za pokvareni senzor, već očitava pogrešne vrednosti sa senzora i pokušava da ih uskladi sa ostalim uslovnim instrukcijama (mapama) za uređaje na motoru. Ovde je rezultat nepravilan rad motora, neusklađenost zadatih i ostvarenih količina i zaglavljenje sistema u aktivnoj regeneraciji. 

Pepeo i čađ u DPF-u

Povećana količina pepela u DPF-u je pokazatelj da je u pitanju loše motorno ulje i potrebno je izvršiti zamenu ulja i filtera ulja pre postupka čišćenja DPF-a. 

Visok procenat prisutne čađi i povišen diferencijalni pritisak ukazuju na zapušenost DPF-a zbog loše smeše vazduha i goriva, čemu su najčešći uzroci pokvaren grejač, relej grejača, neispravan EGR ventil, senzor diferencijalnog pritiska, senzor temperature izduvne grane, probušeno crevo interkulera, probušen interkuler ili neispravna turbina. 

Pređeni put sa prikazom kilometraže od zadnje uspešne regeneracije ili prosek od zadnjih pet regeneracija može biti jasan pokazatelj da li je DPF ili sistem za obradu izduvnih gasova (antipollution, depolution) neispravan. 

Ako sumnjate u ispravnost vašeg auta ili nepravilan rad motora („kliktanje“ injektora, „knedla“ prilikom ubrzanja, „trzanje“ tokom vožnje…) posetite naš auto servis u Beogradu – Pro Tuning Garage gde pored besplatne dijagnostike možete dobiti iskusan, pravilan i stručan savet naših tehničara. 

Rešavanje problema sa DPF-om

Rešavanje problema sa DPF-om je određeno uzrokom kvara. Opciji čišćenja i servisne regeneracije DPF-a treba pribegavati tek nakon detaljne dijagnostike, nakon što se ustanovi i otkloni eventualni kvar na motoru. Na tržištu su prisutna razna rešenja čišćenja DPF-a ali se samo jedno rešenje pokazalo kao pouzdano i pravilno.

Dekarbonizacija – Čišćenje zapušenog DPF-a

Dekarbonizacija je postupak hemijskog čišćenja kompletnog sistema usisa i izduva na vozilima. Hemijskom reakcijom vodonik kojim se obogaćuje vazduh usisan u motor razgrađuje naslage čađi i uspešno pročišćava EGR, motor, katalizator i DPF.

Ovaj postupak ne zahteva mehaničku intervenciju na sistemu, nije potrebno odsecati PDF filter, ne izlaže osetljivu keramičku unutrašnjost DPF-a tečnošću, kiselinama i aditivima za DPF.

Pravilan postupak čišćenja DPF-a gasnom dekarbonizacijom se vrši unapred definisanom procedurom. Nakon što ustanovimo uzrok zaprljanja DPF-a i upoznamo se istorijom regeneracija, potrebno je otkloniti kvar kako efekat čišćenja ne bi bio kratkog veka. Nakon pripreme i otklanjanja uzroka, može se pristupiti fazi dekarbonizacije pilikom čega se čestice, naslage i ostali tragovi sagorevanja razgrađuju. U slučajevima kada je DPF toliko zapušen da nije moguće pokrenuti servisnu regeneraciju dijagnostičkim uređajem, nakon tretmana razgradnje čađi dekarbonizacijom postupak postaje omogućen. Idealan primer iz prakse je DPF filter sa 85% zapušenosti koji je nakon celokupnog tretmana imao 25% zapušenosti. 

Servisna regeneracija – Postupak nakon dekarbonizacije

Servisna regeneracija se pokreće nakon dekarbonizacije, a od vozila do vozila zavisi da li je potrebno izvršiti statičnu regeneraciju u mestu ili regeneraciju tokom vožnje. U našem servisu Pro Tuning Garage u Zemunu pored auto-puta, regeneracija tokom vožnje je veoma praktična i nosi manje rizika po vozilo od regeneracije u mestu. Dekarbonizacija se preporučuje kao prevencija i redovan tretman otklanjanja ostataka sagorevanja na dizel i benzinskim motorima.

U slučaju da se ustanovi da je DPF zapušen izvan mogućnosti popravke, u našem servisu vršimo uslugu mehaničkog uklanjanja i programskog isključivanja DPF-a za sve vrste i marke vozila, originalnim alatima i uz doživotnu garanciju. 

Osvrnućemo se i na ostale metode čišćenja DPF-a prisutne na tržištu, kao i na neka specifična iskustva koja smo stekli baveći se rešavanjem sve češćeg problema prevelike zapušenosti DPF-a. 

Specijalne komore za pranje DPF-a

Uprkos tvrdnjama reklamnih priloga i plaćenih PR tekstova u TV emisijama i časopisima, odsecanje i pranje DPF-a u specijalnim komorama, specijalnim tečnostima, deterdžentima i kiselinama nije dobro za DPF i plemenite metale koji se nalaze u filteru. Komore za pranje DPF-a pod pritiskom su mnogima novina na našem tržištu ali zapravo ova, možemo reći prevaziđena tehnologija, postoji već duže vremena i osmišljena je za pranje starih metalnih katalizatora i teško zaprljanih metalnih delova. DPF filteri koji su prošli ovakav tretman, a koje smo uklanjali zbog nemogućnosti popravke, imaju jasne znake topljenja i osipanja keramike. Keramika je krta i pri blažem udarcu alatom se pretvara u prah. 

Kontakt keramike DPF-a sa tečnošću čini da se određena količina tečnosti upije u keramiku, menjajući pri tom konstrukciju i zapreminu DPF-a. Fini otvori za izduvne gasove gube svoju strukturu i dolazi do ubrzanog kraja radnog veka DPF-a. Nakon kontakta sa tečnošću DPF vremenom počinje da se kruni i rasipa, gubeći svoja svojstva, sprečavajući protok izduvnih gasova i otežavajući nesmetan i pravilan rad motora. 

Tretiranje DPF-a specijalnim penušavim šamponima, sprejevima i dodacima-aditivima za DPF takođe nije pokazalo pozitivne rezultate za dugoročno otklanjanje kvarova na DPF-u. 

Nepravilno uklanjanje DPF-a može imati ozbiljne posledice

Često nailazimo na vozila kojima je DPF filter probušen kao rešenje zapušenosti, a kako bi ostao na vozilu i bio prohodan za izduvne gasove. Vremenom, keramika DPF-a se odlama pod uticajem vibracija tokom vožnje i odlamanjem potpuno blokira protok izduvnih gasova. Isključivanje DPF-a upisivanjem programa motornog računara sa drugog vozila, kloniranjem motornog računara ili upotrebom piratskih programa je nepravilno i može uzrokovati čitav niz problema u radu motora. Ovakve posledice su često neprimetne za vozača i dok sve deluje ispravno, regeneracije se i dalje izvršavaju, proračuni i prilagođavanje parametara tokom rada motora se ne mogu pravovremeno uskladiti, pojavljuju se nepravilne motorne greške, izduvni gasovi nisu usklađeni, kalibracija nije kompletna i dolazi do skraćenja se radnog veka motora. 

Uklanjanje DPF-a i pravilno programiranje motornog računara čini da DPF bude trajno uklonjen iz sistema, bez neželjenih posledica po automobil. Vlasnici automobila sa oštećenim DPF-om se često opredeljuju za opciju isključivanja EGR ventila i uklanjanja DPF-a jer je cena zamene visoka, a dugotrajnost rešenja pod znakom pitanja zbog lošeg kvaliteta goriva i motornog ulja na tržištu. Na ispravnim vozilima sa pravilno isključenim i uklonjenim DPF-om i EGR-om i kalibracijom softvera do sada nije bilo problema prilikom merenja izduvnih gasova na tehničkim pregledima ni u Srbiji, a ni u zemljama širom EU (Nemačka, Norveška, Švedska, Austrija, Švajcarska, Slovenija, Itaija…). DPF se po želji može i ponovo uključiti, a uz Pro Tuning doživotnu garanciju, postupak ponovnog uključivanja je besplatan. 

Odluka o uklanjanju DPF-a se može jednostavno razmotriti: 

Za:

  • Povoljnija eksploatacija.
  • Vozila bez DPF-a idu bolje, uz manje napora ubrzavaju, nemaju otpor prilikom izbacivanja izduvnih gasova.
  • Motor duže traje i manje goriva troši.
  • Može se koristiti jeftinije motorno ulje nego kod vozila sa DPF-om.
  • Manji zamor materijala i nema rizika po vozilo usled regeneracija.
  • Katalizator vrši delimično čišćenje izduvnih gasova, a čestice dizela u izduvnim gasovima su krupnije i manje štetne prilikom udisanja.
  • Nakon kupovine novog DPF-a kvarovi se ponovo mogu pojaviti ukoliko se uzrok pravilno ne otkloni ili zbog lošeg kvaliteta motornog ulja i goriva na tržištu. Nov DPF se uvek može kupiti, montirati na vozilo i ponovo, besplatno uključiti programiranjem. 

Protiv:

  • Iako nisu u samom vrhu zagađivača, vozila sa uklonjenim DPF-om više zagađuju okolinu. Doduše čestice koje prođu proces regeneracije na vozilima sa DPF-om su značajno sitnije i značajno opasnije po zdravlje. 

EGR ventil – Uzrok mnogih problema

EGR ventil je ventil za povrat izduvnih gasova iz izduvne u usisnu granu (Exhaust Gas Recirculation). Služi da motor dodatno sagori deo izduvnih gasova kako bi se u atmosferu oslobodila manja količina štetnih čestica.

EGR je stalno aktivan, a potreban stepen otvorenosti i položaja klapne EGR-a u zbiru sa izmerenim protokom vazduha u usisnoj grani daju motornom računaru informaciju o količini vazduha za proporcionalno određivanje smeše goriva. Klapna EGR ventila je konstantno izložena izduvnim gasovima i jedan je od prvih i najčešćih delova koji se kvare na dizel agregatima.

Zaprljan naslagama čađi, EGR sporije postiže zadate položaje leptir klapne tokom vožnje, a motorni računar nije u mogućnosti da u pravo vreme odredi pravilnu smešu goriva. Ovo uzrokuje crni dim koji se zadržava u DPF filteru i velikom brzinom može doći do zapušenja DPF-a. Redovna kontrola EGR ventila je neophodna za dugotrajan vek motora i ostalih komponenata. Više o EGR ventilu saznajte ovde.

Naš Standard chip tuning srednjih pojačanja namenjen svakodnevnoj vožnji i smanjenju potrošnje ne uslovljava uklanjanje DPF-a ni EGR-a, niti bilo kakve mehaničke izmene na vozilu.

Standard tuning je remap visokog kvaliteta koji izrađujemo za svako vozilo posebno. Zadovoljava standarde tehničkih pregleda širom EU, a u Beogradu ga možete testirati besplatno na sopstvenom vozilu. 

Radni vek DPF-a nije ograničen. Uz pravilnu upotrebu vozila, redovno i kvalitetno održavanje, DPF može trajati koliko i samo vozilo. 

Postupak gasne dekarbonizacije vodonikom je pouzdan, bezbedan i proveren proces. Osmišljen je kao dodatak redovnom održavanju vozila. Ne zahteva uklanjanje delova sa vozila, traje oko sat-dva, a cene celokupnog postupka dijagnostike, čišćenja i servisne regeneracije DPF-a se kreću već od 4999rsd. 

U Beogradskom tuning centru – Pro Tuning Garage iskreno brinemo o vašem vozilu. 

Izračunaj uštedu!

X
Pozovi ProTuning
Navigacija